R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver


Selskabsskat - a conto skat

 

Acontoskatteordningen 2012

 

For indkomståret 2012 er rentesatserne følgende:

Godtgørelsesprocent - Hvis indkomstskatten er mindre end acontoindbetalingerne, udbetales det overskydende beløb tillagt en godtgørelse på 0,8% .

Restskatteprocent - Bliver selskabets indkomstskat større end acontoindbetalingerne, skal der betales et tillæg på 4,3%.

Procenttillægget - Tillægget i forbindelse med frivillige indbetalinger er 0,2% .

 

Med den aktuelle finansielle situation - nogle vil kalde det recession og finanskrise, måske det der er værre - kan det være en relativ billig form for finansiering, selvom der ikke er skattemæssigt fradrag for renterne.

 

Vi hjælper gerne med beregning af den aktuelle rentesituation for din virksomhed.

 

 

                                                                                               Tilbage til forsiden.....