R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver


Vognmandsforretninger og selvkørende vognmænd

 

De sidste par år har været en udfordrende tid for mange selvstændige, og ikke mindst vognmændene har været hårdt ramt af først stigende dieselpriser og dernæst faldende afregningspriser.

Dette stiller stadig større krav til vognmandens evner til at tilpasse sig den aktuelle markedssituation, og der kan i denne forbindelse være behov for sparring fra en rådgiver som kender til branchen.

I 2009-2012 har vi hjulpet med opstart af adskillige vognmandsforretninger samt medvirket som rådgiver i rekonstruktioner. 

For de eksisterende og etablerede vognmænd vi har som kunder har vi efter behov og under parolen rettidig omhu, deltaget i forhandlinger med finansieringskilder omkring udvidelse og omlægning af kreditfacilliter. 

Vi har den klare holdning, at det er bedre at forebygge end at helbrede, hvorfor vi som virksomhedens foretrukne økonomiske rådgiver gerne inden problemet opstår tager likviditeten op til drøftelse med dig som kunde.

I de rekonstruktioner som vi har deltaget i, og hvor vi ikke tidligere har været rådgiver, er vores første opgave at skabe overblik over hvorledes virksomheden kan gøres rentabel fremadrettet. 

Vi ser det IKKE som et succeskriterium at virksomheden kommer igang igen. 

Succeskriteriet er derimod at virksomheden kan tjene penge fremadrettet, og dermed skabe den fornødne indtjening til at kunne vedligeholde vognparken og skabe et tilfredsstillende afkast for ejerne.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Tilbage til forsiden.....