R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver og revisor


Satser for kørselsgodtgørelse mv.

 

Skatterådet har vedtaget, at fradragssatserne for befordring mellem hjem og arbejde i 2012 øges i forhold til 2011.  

 


 

Befordringsfradrag

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er fastsat således:

Pendlere, der er bosat i særligt udpegede kommuner, kan foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde med samme fradragssats for kørsel over 120 km, som for kørsel mellem 24 - 120 km. De særligt udpegede udkantskommuner kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

 


 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Satserne for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel er fra den 1. januar 2012 fastsat således:

For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil.

Godtgørelse for benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert er 0,50 kr. pr. km.

 

Vær opmærksom på, at der af SKAT stilles krav om kontrol og dokumentation for erhvervsmæssige kørsel, især hvis du er hovedaktionær - vi rådgiver gerne omkring det praktiske. 

 

                                                                                   Tilbage til forsiden.....