R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver og revisor


Revision

Reglerne omkring lovpligtig revision af anpartsselskaber og aktieselskaber mv. er blevet ændret. 

Det betyder, at et selskab kun er pligtig til at have revisor, hvis selskabet overskrider 2 af følgende størrelser:

Det betyder måske, at dit selskab ikke længere har pligt til at få årsrapporten revideret?

 

 

Selvom reglerne nu har virket i flere år, er der mange som vælger fortsat at få revisor til at udføre revision af virksomhedens årsrapport.

Dette kan skyldes forskellige faktorer:

 

Hos Revirk er "plejer død".  Det betyder, at vi drøfter fordele og ulemper ved at fravælge revision af årsrapporten, med vores kunder. 

Vores erfaring er, at mange kunder gerne vil undgå de formalia, som ligger i forlængelse af en revision af deres årsrapport, og derfra fravælger revisionen hvor det er muligt. 

Men det betyder ikke, at vores kunder fravælger kvaliteten i udarbejdelse af årsrapporten og skattebilaget med den tilhørende optimering af skatten.   

Det underliggende arbejde udføres under alle omstændigheder efter de kvalitetsnormer, der gælder for revisionsbranchen, selvom der måske ikke udarbejdes protokol og ledelsesbrev mv.

Det er vores erfaring, at mange kunder foretrækker, at ressourcerne bruges på den personlige dialog med revisor, frem for en formel og skriftlig kommunikation.

  

                                                                                               Tilbage til forsiden.....