R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver


Regnskab

Den tredje hjørnesten i samarbejdet med Revirk er regnskabsudarbejdelsen. 

Vi assisterer dig med udarbejdelse af regnskab for din virksomhed.  Dette uanset om du driver din virksomhed i personlig regi eller som aktieselskab eller anpartsselskab.

Regnskabet udarbejdes efter gældende lovgivning, og med det informationsniveau som du som kunde ønsker.

Det betyder, at vi typisk udarbejder såvel et internt regnskab til ledelsens brug og et eksternt regnskab som offentliggøres via Erhvervs & Selskabsstyrelsen.

 

                                                                                               Tilbage til forsiden.....