R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver og revisor


Pension

 

Januar 2012 og det kan synes uaktuelt at nævne muligheder for pensionsopsparing. 

Men såvel ratepension som kapitalpension kan der indskydes på hele året rundt og altså ikke kun mellem jul og nytår. 

Det betyder, at du har mulighed for at supplere det indskud som du evt. foretog mellem jul og nytår. 

Herved får du forøget de likvide midler på din pension, og dermed mulighed for at foretage flere investeringer - i et marked der i 2007 - 2011 for mange aktiers vedkommende viste sig at kraftigt svingende.  

Forinden indskud på pension er det dog efter vores opfattelse centralt at være opmærksom på:

 

 

                                                                                                                     Tilbage til forsiden.....