R  E  Ö  I  R  K

                       - din foretrukne virksomhedsrådgiver og revisor


Hvem er Revirk?

Revirk er et rådgivningsfirma med over 15 års erfaring.

Det er nogle af nøgleordene for os som din foretrukne rådgiver i Han Herred, Thy og Mors og det er basis for vores daglige arbejde for dig som kunde. 
 


 

Uddannelse

Uddannelseskravene til den statsautoriserede revisor er store. Gennem et 10-årigt uddannelsesforløb fordelt over HD, cand. merc. aud. og frem til den endelige revisoreksamen får kandidaten et indgående kendskab til revisionsteori, revisionsprincipper og -metoder, driftsøkonomi, regnskabsvæsen, skatte- og erhvervsret.

 

Den dybtgående teoretiske uddannelse suppleres med adskillige års praktisk erfaring i et revisionsfirma. Først herefter kan kandidaten gå op til den endelige revisoreksamen og få sin beskikkelse.  Beståelsesprocenten ved den skriftlige del af eksamen ligger på mellem 25% og 40%, og til den afsluttende mundtlige eksamen på ca. 75%.  Der er således mange som ikke kommer gennem nåleøjet.

 

Men den statsautoriserede revisors uddannelse stopper ikke her. Gennem dokumenteret efteruddannelse sørger han for til stadighed at være ajour og opdateret med sin viden. Det er den naturlige forudsætning for at yde optimal rådgivning og revision.

 

 

Virksomhedens naturlige sparringspartner

 

I Danmark er der registreret ca.120.000 anparts- og aktieselskaber. Af aktieselskaberne er ca. 225 børsnoterede.

 

Alle børsnoterede selskaber anvender naturligvis en statsautoriseret revisor, men også for mindre virksomheder er der god grund til at vælge den statsautoriserede revisor.

 

Med sin uddannelse, erfaring og uafhængighed er han kvalificeret til at revidere regnskaber og yde alle former for regnskabsmæssig assistance. Derudover rådgiver han virksomheden ved bl.a. opstart, virksomhedsvurdering ved køb, salg, fusion eller opdeling samt om beskatningsregler, såvel nationale som internationale.

 

Områder som virksomhedens finansiering og driftsøkonomiske overvejelser er naturlige emner at drøfte med sin statsautoriserede revisor. Også i forbindelse med et generationsskifte er han den naturlige rådgiver for ledelsen.

 

Den statsautoriserede revisor har et indgående kendskab til tilskudsmuligheder, pensionsordninger, dagpengeregler, bogføringssystemer og edb.

 

Den statsautoriserede revisor er derfor nyttig at have med i forhandlinger med pengeinstitut, advokat, skattevæsen osv. Dette giver også den mindre virksomhed en sikkerhed for optimale løsninger og rådgivning.

 

Derfor… den statsautoriserede revisor er den naturlige sparringspartner for såvel den lille som den store virksomhed.
 

 

Bedre - ikke dyrere

 

Prisen på rådgivningsydelser er en relativ størrelse.  En rådgivningsydelse til 1.000 kr. som giver kunden en besparelse/forbedret indtjening på 3.000 kr. er ikke så værdi skabende for kunden, som den rådgivningsydelse til 1.200 kr. som giver kunden en besparelse/forbedret indtjening på 5.000 kr.

 

                                                                                                               Tilbage til forsiden.....